O nas

OD CZEGO ZACZYNAMY

Jesteśmy firmą działającą w branży recyklingowej w ramach grupy kapitałowej firm, zakładów i organizacji branżowych we współpracy ze światem nauki i badań. Wiemy, że rozwoju przemysłu oraz wzrostu produkcji nie zatrzymamy, ale wraz z rozwojem społeczeństwa opartego na wiedzy będziemy coraz bardziej wymagający. Już w tej chwili, z jednej strony wzrasta ilość produkowanych odpadów, z drugiej zaś strony bardzo szybko rośnie zapotrzebowanie na technologie unieszkodliwiania i sprawnego segregowania odpadów tworzące cykl gospodarki o obiegu zamkniętym.

CZYM SIĘ KIERUJEMY

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO) 2022 wyznacza szczegółowe kierunki i cele gospodarki odpadami. Zakłada on zwiększanie udziału odzysku, w tym w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymogami ochrony środowiska.

Przetwarzanie i odzyskiwanie niezbędnych surowców zyskuje w dzisiejszych czasach nowe znaczenie i stanowi rewolucję dla biznesu. Duża uniwersalność chociażby tworzyw sztucznych oraz możliwość ich powtórnego wykorzystania sprawiły, że mają one coraz szersze zastosowanie, w związku z tym spodziewany jest trwały wzrost popytu na to tworzywo w ciągu najbliższych lat.

ZNAMY WYMAGANIA

Unia Europejska domaga się praktycznych rozwiązań, takich jak stopniowe zmniejszanie liczby wysypisk oraz usprawnienie odzysku surowców z odpadów. Komisja Europejska zobowiązuje odbiorców surowców tworzyw sztucznych, by projektowali swoje wyroby w taki sposób, by zawierały min. 20 proc. składników pochodzących z recyklingu.

Dla inwestorów najważniejsze jest lokowanie swoich finansów w nowoczesne przedsięwzięcia o dużej stopie zwrotu. Takim przemysłem jest recykling. W dobie promocji odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, przemysł ten jest idealną alternatywą dla innych inwestycji.

WSKAŹNIKI

Wartość polskiego rynku tworzyw sztucznych szacowana jest obecnie na około 15 mld euro. W roku 2014 w krajach Unii Europejskiej łączny wskaźnik odzysku i recyklingu wyniósł 61,9%. Dostępne dane dotyczące Polski wskazują, że recyklingowi poddawanych jest 300-350 tys. ton odpadów z tworzyw sztucznych rocznie, przy czym największą ich część stanowią odpady opakowaniowe. Termiczne przekształcanie jest z całą pewnością metodą zagospodarowania odpadów, która jest najsilniej związana z ich energetycznym wykorzystaniem. Jest to metoda już stosowana w większości rozwiniętych krajów świata stanowiącą inwestycję o wysokim wskaźniku rentowności, a przede wszystkim bezpieczną dla środowiska .